Formål

At få budskabet ud om at Blockbuster nu er en streamingtjeneste for film.
Butikkerne er alle lukkede, men Blockbuster eksisterer stadig, som en online streaming-service.

Insight

Kampagnen er baseret på en insight om at alle kendte deres lokale Blockbuster butik, vidste hvor den lå, og er kommet i den i mange år. Det momentum der lå i kundernes forhold til det stærke brands fysiske tilstedeværelse, ønskede vi at drive videre til online – umiddelbart efter lukningen af butikkerne.

Eksekvering

Billeder af alle butikkernes facader, som kunderne i et lokalområde kender – ligger på Google Street view. Disse billeder anvendte vi som posts på Facebook, sammen med en tekst startende med fx: Har du set at Blockbuster i Næstved er lukket?

Både facadebilledet, samt byens navn skabte genkendelse og dermed høj engagement, gennem facebook-kampagner segmenteret ud på hver enkelt by – i alt 45 byer.

Links førte til vores landingpage: gonestreaming.dk hvor mere end 55.000 brugere afgav deres permission mod at få en gratis film efter lancering af blockbuster.dk

På den inkluderede eksekveringen både Facebook, Google streetview og egen landingpage, og historien om at Blockbuster er en streaming service kom bredt ud i hele landet.

Case film